En årlig taksjekk gir trygghet!

Et tak er i seg selv vedlikeholdsfritt, men med årstidenes veksling og under ekstreme værforhold kan det oppstå skader på selv det beste og mest velkonstruerte taket. De fleste takskader oppdages først når de har medført større og mer synlige skader. Men med noe så enkelt som en taksjekk én gang i året kan du unngå unødvendige overraskelser som raskt kan utvikle seg til en kostbar opplevelse hvis det ikke utføres tide.

Gi taket en rutinemessig servicekontroll

Bruk profesjonelle fagfolk å gi taket en årlig servicekontroll.
Vi retter blikket mot taket for å gi det en grundig kontroll, og det både utenfra og, hvis det er mulig, inne fra loftet. Det er din garanti for et "friskt" og velfungerende tak i mange år fremover, og det er det vel verd å ofre noen minutter på?

  • Er taktsteinen hel, tett og uten sår?
  • Ligger taksteinen som den skal eller har den løsnet eller forskyvet seg?
  • Er taktsteinen rundt gjennomføringer og piper tett?
  • Er det mose eller annen skit på taket?
  • Er takfot, vindski, pipebeslag, plateendene fri for rust, avskalling eller uten sprekker?
  • Er takrenner tette. Fri for løv, støv og lignende?
  • Er piper, ventilasjonshetter, takvinduer i god stand?
  • Er det frostsprekker, forskyvninger, trykkbelanstninger, brudd?

Husk løvfanger!

Husk løvfanger!

Designen til løvfangeren gjør at vinden vil blåse løv og blader bort fra takrennen.
Hvis ikke takrennene vedlikeholdes, kan nedløpsrørene bli tilstoppet. Det som skjer i løpet av vinteren er at vannet som renner ned i takrennen blir kaldt, og om noe stopper det, dannes det etter hvert en ispropp i nedløpet. Når vannet smelter, kommer det ut gjennom skjøtene på nedløpsrørene. Vanligvis er skjøtene plassert inn mot veggen, så vannet spruter dit og fuktskader på veggen kan oppstå. På et murbygg og andre bygg som fuktes konstant, oppstår store frostskader.
Det er et rundt og åpent plastrør som legges horisontalt i takrennen. Den runde overflaten avstøter bladene som kommer ned fra taket. Det er ingenting som blir liggende på et rundt rør.